De communicatie rondom evennementen helpt de aandacht te trekken en stemmingen te beheersen

Beeld speelt een vasthoudende rol in het illustreren van een boodschap en laat hiermee de effectiviteit zien van reclame

Internet: zich bekendmaken, laten zien wat men kan van zijn/haar produkten of diensten in de hele wereld

 

 

Previous Next

FREE PUBLICITY

Free Publicity is een communicatiestrategie om gratis uw artikels/persberichten in de media te krijgen.
Er is echt Public Relations werk voor nodig alvorens deze artikels worden gepubliceerd. Pubway verzorgd deze dienst door uw artikel voor te bereiden en te sturen naar sociale netwerken en de pers. De bedoeling is de journalist te verleiden om een artikel over uw bedrijf of produkt te schrijven omdat hij/zij dit zeer interessant acht. De boodschap in het artikel is van niet-commerciele aard, maar zal door u als commercieel worden gezien.

Pubway adviseert en helpt u ook bij de tarieven-onderhandelingen tussen uw bedrijf en de vakbladen en tijdschriften.

FINANCIEEL PERSBERICHT

REPUTATIE, BEDRIJFSINFORMATIE

communication financière

presentatiE

Claudia Klein van Pubway heeft jarenlange ervaringen opgedaan in de aandelenmarkt en de economische wereld op de beurs Euronext te Parijs.

Hierdoor kan zij u adviseren, maar ook artikels regisseren omtrent het financiele nieuws wat u naar buiten wilt brengen
De communicatie in de financiele wereld is cruciaal voor het behoud van het vertrouwen tussen de investeerder en de onderneming Vaak wordt er te weinig gecommuniceerd, daar het bedrijf van mening is dat er niks nieuws te vertellen is .
Pubway weet relevante onderwerpen te vinden en adviseert u in het behoud van uw relaties met de financiele wereld

Artikel schrijven

PUBLICATIE EN VERSPREIDING VAN EN PERSBERICHT

Edition article

presentatiE

Persrelaties/perberichten staan bekend om de meest effectieve manier van communiceren en zijn het meest winstgevend. De pers speelt onder andere een spilfunktie in de informatieverstrekking tussen bedrijven en publiek. Een artikel in een krant over uw bedrijf of produkt wekt vertouwen bij de (potentiële) klant.

Pubway redigeert uw persbericht en verzorgt de communicatie naar de juiste journalisten.

Heeft u belangrijke informatie te communiceren of wilt u een aankondiging maken (nieuw produkt, jaarcijfers ) ?
Zowel in Nederland als in Frankrijk, Pubway helpt u met de opmaak, publicatie en verspreiding van uw persbericht